• КОНТАКТ
посетете нè и на:    facebook     youtube                 македонски     англиски          
КОНТАКТ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Гордана Траjковска - Претседател на Здружение и Координатор

Киро Крстев бр. 34, 1440 Неготино
Р. Македонија

Моб: +389 75 457 342
Е-маил:
gorda_traj@yahoo.com


Претседател на Здружение Центар за помош на лица со ментален хендикеп ПОРАКА НЕГОТИНО НЕГОТИНО

Киро Крстев бр. 15, 1440 Неготино
Р. Македонија

Тел/Факс:+389 43 370 720;
Моб:+389 75 457 342
Е-маил: gorda_traj@yahoo.com


Дневен Центар Неготино
Дневен Центар Волково

ЦПЛМX ПОРАКА НЕГОТИНО НЕГОТИНО - Дневен Центар Неготино
Киро Крстев бр. 15, 1440 Неготино, Р. Македонија

Тел/Факс:+389 43 370 720; Моб:+389 75 457 342
Е-маил: negdailycentre@yahoo.com

ЦПЛМX ПОРАКА НЕГОТИНО НЕГОТИНО - Дневен Центар Волково
ул. 60 бр. 90, 1000 Скопје, Р. Македонија

Тел:+389 02 521 7501; Моб:+389 76 467 623
Е-маил: goce_nikolov@yahoo.com

Центар за помош на лица со ментален хендикеп (ЦПЛМХ) ПОРАКА НЕГОТИНО НЕГОТИНО     
Адреса: ул. Киро Крстев бр. 15, 1440 Неготино Р. Македонија;
Тел/Факс: +389(0) 43370720; Моб: +389(0) 75457342; e-mail: gorda_traj@yahoo.com
Лице за контакт: Гордана Трајковска Адреса: ул. Киро Крстев бр. 34, 1440 Неготино Р. Македонија; Моб: +389(0) 75457342; e-mail: gorda_traj@yahoo.com